How Does It Work?


​אנו מפגישים בין לווים ומלווים. המלווים הם אנשים פרטיים או עסקים המעוניינים להשיג תשואות עדיפות על כספם, והלווים הם עסקים קטנים, בעלי וותק של שנתיים לפחות, העוברים הליך סינון מדוקדק. כספו של כל מלווה מתחלק באמצעות מערכת אוטומטית בין לווים רבים. תהליך ההלוואה הוא פשוט ומהיר ואינו דורש מפגש בין הלווים למלווים. המעקב אחר ההלוואות והתשואות מתבצע באמצעות מערכת בי.טי.בי.יתרונות המערכת


​אנו מפגישים בין לווים ומלווים. המלווים הם אנשים פרטיים ועסקים המעוניינים להשיג תשואות עדיפות על כספם, הלווים הם עסקים קטנים, בעלי וותק של שנתיים לפחות, העוברים תהליך סינון מדוקדק. כספו של כל מלווה מתחלק באמצעות מערכת אוטומטית בין לווים רבים. תהליך ההלוואה הוא פשוט ומהיר ואינו דורש מפגש בין הלווים למלווים. המעקב אחר ההלוואות והתשואות מתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית פשוטה וקלה גם כן.תיק השקעות לדוגמא


ניהול התיק מתבצע באמצעות מערכת מקוונת ומאובטחת. התיק מתעדכן בזמן אמת ומאפשר מעקב אחר פיזור ההלוואות והריביות.

זהו תיק השקעות לדוגמא, ניתן לראות את הפיזור הממוצע הגבוה.